Vedtægter

Fondens vedtægter blev i 2002/03 revideret med henblik på en tilpasning til nutidens og fremtidens krav. Vedtægterne blev i april 2004 godkendt endeligt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

PDF: Vedtægter