Udlodning

Fonden yder udelukkende støtte til aktiviteter og projekter, der opfylder fondens formål. Ansøgningsfristen er 31. oktober.


Hent ansøgningsskema


Skemaet kræver Acrobat Reader

Fonden benytter et ansøgningsskema, og ansøgninger om støtte skal som minimum indeholde følgende:

  • Ansøgerens navn og adresse
  • Kontaktpersonens navn og adresse, telefonnummer og e-mail-adresse
  • Beskrivelse af aktiviteten/projektet
  • Eventuel tidsplan
  • Budget
  • Finansieringsplan (herunder oplysninger om egenfinansiering, øvrige fonds- og sponsoransøgninger samt eventuel bevilget støtte fra anden side)
næste side