Organisation

Fonden ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, der sammensættes som følger:

  • 1 medlem indstilles af Danske Studerendes Fællesråd. Den indstillede skal være indskrevet og følge en fuldtidsuddannelse.
  • 1 medlem indstilles af Danske Studerendes Fællesråd. Den indstillede skal have afsluttet sin uddannelse og have mindst 3 års erhvervserfaring.
  • 1 medlem indstilles af advokatrådet.
  • 1 medlem indstilles af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer.

Der henvises til fondens vedtægter for yderligere information om bestyrelsens sammensætning.