Formål

  • at initiere, forestå og/eller støtte tiltag, der kan fremme levevilkårene for unge under uddannelse i Danmark
  • at samarbejde med myndigheder og organisationer vedrørende forbedring af levevilkårene for unge under uddannelse i Danmark
  • at udføre og/eller støtte socialt og kulturelt arbejde til gavn for unge under uddannelse i Danmark
  • at støtte og fremme aktiviteterne inden for Danske Studerendes Fællesråd og andre relevante interesseorganisationer for unge under uddannelse i Danmark til glæde for en bred kreds af unge under uddannelse
  • at virke for mellemfolkelig forståelse blandt unge under uddannelse uanset nationalitet